til hovedinnhold
 

Ung i trafikken - Ingen venner å miste

Arrangør
Ung i trafikken
Tema
Oppvekst
Stand
Stand - Torvet 128 , Stand - Torvet 129
 
Beskrivelse av standen

Ung i trafikken - ingen venner å miste, er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom mellom 15 og 26 år.

  • Vi jobber etter nullvisjonen - ingen unge skal bli hardt skadd eller drept i trafikken.

  • Vi skal være den organisasjonen som best ivaretar de unges interesser i trafikken.

  • Vi jobber forebyggende innenfor innsatsområdene rus, uoppmerksomhet, fart, mikromobilitet samt bedre unges holdninger og atferd i trafikken.

  • Vi skaper rusfrie og trygge arenaer for ungdom hvor de kan oppleve utfordring og mestring.

På vår stand kan du få oppleve og skjønne, hvilke konsekvensder rusmidler har på dine ferdigheter knyttet opp til å ferdes i trafikken.  

Kontaktperson
Stig Eid Sandstad, Ung i trafikken, 90964646,
Nettside
Twitter