til hovedinnhold
 

EØS-midlene

Arrangør
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Utenriksdepartementet, Kulturrådet, Riksantikvaren, Innovasjon Norge
Tema
Annet
Stand
Stand - Kanalplassen 34
 
Beskrivelse av standen

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og forankret i EØS-avtalen. Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene i EU. Midlene til prosjektsamarbeid lyses ut fra mottakerlandene og norske aktører kan inngå som partnere.

Samarbeidet skjer innenfor fem ulike samfunnsområder:

  • næringsutvikling, forskning og utdanning,
  • sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse,
  • miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi,
  • kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter,
  • justis- og innenrikssaker.

Innenfor hver av disse sektorene har en rekke norske samfunnsaktører rollen som kontaktpunkt for potensielle norske prosjektpartnere. Disse kan du møte på Arendalsuka – velkommen til EØS-midlene sin stand!  

Kontaktperson
Margunn Instefjord, seniorrådgiver, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - HKDir, +4792416722,
Twitter