På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD

Arrangør
Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD)
Tema
Helse
Stand
Stand - Torvet 152
 
Beskrivelse av standen

Hodepinelidelser er en viktig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet, og er de sykdommene som gir mest uførhet blant personer under 50 år. Til tross for at de utgjør et betydelig folkehelseproblem og fører til store kostnader for samfunnet, har ikke hodepinesykdommer hatt særlig høy prioritet i helsevesenet. Det er mange uløste spørsmål knyttet til diagnostisering og behandling av disse lidelsene.

Norsk senter for hodepineforskning skal utvikle nye og banebrytende behandlingsmetoder som vil gi folk med hodepinesykdommer en bedre hverdag. Senteret er et nytt Forskningssenter for klinisk behandling som samler de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer nasjonalt. Partnerne består av forskningsinstitusjoner, sykehus og brukerorganisasjoner, og skal samarbeide tett med internasjonale forskningsmiljøer. NTNI er vertskapsinstitusjon. 

På standen får du vite mer om spennende forskning som foregår på hodesykdommer, og om ny forskning som planlegges i fremtiden.

Kontaktperson
Kristina Jones, Kommunikasjonsmedarbeider, Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD), 97508447,
Nettside