På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

SAMINOR 3, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet

Arrangør
Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet
Tema
Annet
Stand
Stand - Strandgaten 159
 
Beskrivelse av standen

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle. Data samles inn ved hjelp av spørreskjemaer, kliniske målinger (som høyde, vekt og blodtrykk) og blodprøver.

SAMINOR 1 og 2 har bidratt til større kunnskap om folkehelsa for den samiske og nordnorske befolkninga, men har samtidig reist nye forskningsspørsmål. I tillegg er det behov for å følge folkehelseprofilen over tid. Det er derfor viktig å gjennomføre en større, og mer omfattende SAMINOR 3. For å gjøre det trenger vi finansiering over statsbudsjettet. Stortinget, som har opprettet senteret og bedt om forskningsbasert kunnskap om helse og levekår for det samiske folk, er vår viktigste brikke for at SAMINOR 3 skal bli en realitet.

Kontaktperson
Egil Thomassen, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet, 47614029, egil.thomassen@uit.no
Twitter