På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

Mesterbrevnemnda

Arrangør
Mesterbrevnemnda
Tema
Annet
Stand
Stand - Kanalplassen 19
 
Beskrivelse av standen

Mesterbrevnemda er et trepartssamarbeid (Staten/NFD, LO og NHO). Det er bred politisk enighet om ordningen som et viktig distriktspolitisk verktøy, og for å rekruttere etterspurt kompetanse til norsk næringsliv. Tall fra NHO viser at kompetansegapet øker og at vi i 2030 vil mangle 90000 fagarbeidere. Vårt mandat er å arbeide for et seriøst og kompetent arbeidsliv ved å administrere mesterkvalifikasjonen som oppnås gjennom utdanning og praksis. Vi har det faglige ansvaret for innholdet i mesterutdanningen, og bøtelegger ulovlig bruk av mestermerket. Mesterkvalifikasjonen sikrer viktig kompetanse i over 70 håndverksfag. Samfunnsoppdraget er å tilrettelegge for at den enkelte håndverker skal kunne utvikle seg, bli værende i faget, og ivareta ungdommers mulighet til læreplasser for å utdanne seg til dyktige fagarbeidere. Mesterbedrifter er seriøse virksomheter med gjennomsnittlig større verdiskaping, de tar et større samfunnsansvar bl.a. har de langt flere lærlinger enn andre bedrifter.

Kontaktperson
Roger Nyborg, Mesterbrevnemnda, 91566288,
Twitter