På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

Selvhjelp Norge

Arrangør
Selvhjelp Norge
Tema
Helse
Stand
Stand - Sam Eydes plass 72
 
Beskrivelse av standen

Selvorganisert selvhjelp skjer der folk bor, og er et supplement til offentlig helsetjenester som kan bidra til økt livskvalitet i befolkningen. Det betyr at selvhjelps perspektiver knyttet til samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet må innpasses i alle samfunnssektorers arbeid. 

Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet. Det skal satses på medvirkning på alle nivå, fra nasjonal utvikling og beslutninger til pasient- og bruker involvering på lokalt og individuelt nivå. Gjennom å ta inn selvorganisert selvhjelp og sikre at erfaringsbasert kunnskap blir brukt kan de ulike bærekraft målene nåes. 

Selvorganisert selvhjelp handler om mestring og muligheter til å ta tak i det som oppleves som vanskelig og problematisk i livet. Informasjonsarbeid om selvorganisert selvhjelp er derfor et viktig bidrag for at folk i Norge skal få en reel muligheten til å arbeide med egen helse.  

God folkehelse er en avgjørende ressurs for den enkelte og for samfunnet.   


Kontaktperson
astrid steen johansen, seniorrådgiver, Selvhjelp Norge, 93413278,
Nettside
Facebook
Twitter