På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

Norges Kvinne- og familieforbund og Norsk Totalforsvarsforum

Arrangør
Norges Kvinne og familieforbund, Norsk TotalforsvarsForum
Tema
Annet
Stand
Stand - Sam Eydes plass 53
 
Beskrivelse av standen

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk.

Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser.
Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.
Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

NTF er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept som består av gjensidig støtte, samarbeid og optimal ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn om både forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold

NTF mener det er viktig at vårt forsvar speiler det samfunnet som skal forsvares, og er derfor opptatt av å høyne kvinneandelen på alle nivåer i Forsvaret.

NTF skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon. Dette skal søkes oppnådd gjennom å: * Øke bevisstheten om samfunnssikkerhet og beredskap blant medlemmene * Medvirke i samfunnsdebatten 

Kontaktperson
Aina Alfredsen Førde, Norges Kvinne og familieforbund, 47337565,
Nettside
Facebook
Twitter