På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 

EØS Midlene

Arrangør
Folkehelseinstituttet), Helsedirektoratet, Forskningsrådet, UDI, DIKU
Tema
Annet
Stand
Stand - Gågata 109
 
Beskrivelse av standen

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker. EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.

Norske programpartnere vil presentere faglig samarbeid mellom institusjoner og og virksomheter i Norge og i mottakerland av EØS-midler.

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/id115262/

Kontaktperson
Solfrid Johansen, Seniorrådgiver, EØS-midlene (Folkehelseinstituttet), 97041068,
Facebook
Twitter