På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Partnerskap mot mobbing

Arrangør
Partnerskap mot mobbing
Tema
Inkludering
Stand
Stand - Strandgaten 159
 
Beskrivelse av standen

Mobbing har alvorlige konsekvenser for både enkeltindividet og hele læringsmiljøet. Barn og unge som utsettes for mobbing kan få
langvarige skader, for eksempel i form av psykiske plager som angst
og depresjon. Også de som utøver mobbing er overrepresentert i
statistikker som mest av alt forteller oss om ødelagte liv og uutnyttede
muligheter. I omsorg for alle barn må skolen og barnehagen bidra til at
barn og unge utvikler sosiale ferdigheter og empati. De må bekjempe
krenkelser og forhindre at enkelthendelser utvikler seg til mobbing.

Trygge voksne som har kompetanse, mot og vilje til å arbeide forebyggende, til å avdekke og motvirke krenkende handlinger og til å følge opp at tiltakene virker, er de viktigste faktorene i dette arbeidet.

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organsisajoner hvor hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Kontaktperson
Iris Lyngmo, Partnerskap mot mobbing, 97706651,
Twitter