På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Foreningen 2 Foreldre

Arrangør
Foreningen 2 Foreldre
Tema
Menneskerettigheter
Stand
Stand - Sam Eydes plass 70
 
Beskrivelse av standen

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en ideell organisasjon som arbeider for likeverdig foreldreskap og barns rettigheter til to likeverdige foreldre.

F2F er pådriver for å sikre barns rett til likeverdig kontakt med begge foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Det er viktig å rette fokus på barns oppvekstsvilkår.

Vi arbeider derfor for å endre barnelovens § 36 til:

§ 36.Kvar barnet skal bu fast
​Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre foreldrene blir enige om annen fordeling.

Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønsker annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu fast. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.

Om dette blir utgangspunktet vil en god del av grunnlaget for uoverensstemmelsene mellom foreldrene bli borte og barna kan glede seg over omsorg fra 2 foreldre som også er tilstede i hverdagen.

Kontaktperson
Nils Olav Ågotnes, Kasserer, Foreningen 2 Foreldre, 48071074, noaa@equinor.com
Nettside
Twitter