På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Fokus på Barnevernet - Rett hjelp til rett barn til rett tid, og endring av dagens barnevern.

Arrangør
Fokus på Barnevernet
Tema
Oppvekst
Stand
Stand - Torvet 127
 
Beskrivelse av standen

Fokus på Barnevernet ønsker, ut ifra et stort nettverk med mennesker som har erfaring som barnevernsutsatte, å bidra til en systemendring innen barnerettsfeltet. Vi har stort fokus på storfamiliens rolle for barns beste.

Vårt motto er:

RETT HJELP TIL RETT BARN TIL RETT TID.

Fokus på Barnevernet vil

  • Drive erfaringsbasert politisk og samfunnsmessig påvirkningsarbeid innen barnevernsfeltet.
  • Drive samtalegrupper for barnevernsutsatte og andre interesserte.
  • Arrangere og delta i politiske debatter, samfunnsdebatter og andre arrangementer med Fokus på Barnevernet.
  • Delta i samfunnsdebatten om barnevernet gjennom sosiale medier og presse.
  • Drive aksjonisme i forhold til barnevernet.
  • Arbeide for opprettelse av klientutvalg først på fylkesnivå, deretter på kommunenivå.
  • Lette tilgangen på erstatning for barnevernsofre. 
  • Jobbe for en todeling av barnevernet, hvor dagens barnevern kun vil være en hjelpeinstans uten myndighet til å foreta tvangsvedtak, og at det opprettes en helt ny instans for tvangsvedtak. 


Kontaktperson
Trond Rikard Ensby, Styreleder, Fokus på Barnevernet, 91730638,
Twitter