På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Partiet Sentrum - vi gir alle en mulighet

Arrangør
Partiet Sentrum
Tema
Annet
Stand
Stand - Gågata 112
 
Beskrivelse av standen

Partiet Sentrum er et nytt parti som svarer på de nye utfordringene i vår tid. Et voksende utenforskap i vårt eget land må møtes med konkrete tiltak. Vi trenger et Norge som ser verdien av forskjellighet og mangfold. Vi må styrke alle innsatser som bidrar til at alle barn får en god oppvekst, og at alle mennesker erfarer verdighet, sosial rettferdighet. Menneskerettighetene gjelder for alle. Klimakrisen, fattigdom og store sosiale forskjeller er internasjonale utfordringer som må løses i samarbeid med andre land. Norge har et ansvar utover egne landegrenser. Derfor baserer vi all vår politikk på FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi ser fram til å møte deg på vår stand! La oss lytte til hverandre og skape forandring.

Kontaktperson
Kristin Walstad, 1. nestleder, Partiet Sentrum, 93022958,
Twitter