På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Taternes Landsforening. Formidling av kunnskap om situasjonen for taterne i Norge mm.

Arrangør
Taternes Landsforening
Tema
Annet
Stand
Stand - Sam Eydes plass 97
 
Beskrivelse av standen

Vår stand vil vise et mangfold av TLs arbeid og informere om Taternes historie i Norge. TL vil bidra til å formidle, bevare og synliggjøre Taterne/romanifolkets kultur, språk og historie. Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse og sikre like muligheter. Ivaretakelse av taternes menneskerettigheter og demokratiprinsipper. For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet. TL vil påse at Norge oppfyller sine forpliktelser. Formidling av kunnskap om situasjonen for taterne, kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter. Foreningen skal arbeide for å utvikle samarbeidet med offentlige myndigheter, samt være bindeledd mellom Taterne og statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer. Arbeide for forsoning med stat og kirke og økt forståelse for taternes tradisjonelle levesett og kultur. Arbeide for en rettferdige erstatningsordninger. 

Kontaktperson
Taternes Landsforening, Taternes Landsforening, 92837014,
Nettside
Facebook
Twitter