På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Nasjonal rassikringsgruppe

Arrangør
Nasjonal rassikringsgruppe
Tema
Infrastruktur
Stand
Stand - Sam Eydes plass 99
 
Beskrivelse av standen

Samfunnsspørsmål: Hvorfor rassikre vegene våre? Hva er behovet og hvordan kan vi jobbe sammen for å sikre oss mot at flere liv går tapt i ras?

Alt for mange mennesker i Norge må leve med en hverdag fylt med utrygghet fordi de bor på rasutsatte steder, fordi de må frakte barna sine- eller pendle langs rasutsatte vegstrekninger. Bedrifter har uforutsigbar logistikk og stort verditap som følge av langtidsstengte veger på grunn av ras eller fare for ras. Det er behov for debatt, ny teknologi og penger. Kanskje kan vi også sikre mer veg for pengene?

Nasjonal rassikringsgruppe vil på standen klargjøre hvorfor skredsikring er så viktig for samfunnet og næringslivet. Vi vil også utdype vårt samlede krav om at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles i løpet av kommende Nasjonal transportplan for 2022-33. Du vil møte politikere og fagfolk og få utdelt informasjon.

Nasjonal rassikringsgruppes setter rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden. Gruppen ble opprettet i 2001.

Kontaktperson
Marius Chramer, Sekretær, Nasjonal rassikringsgruppe, 95816737,
Nettside
Twitter