til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan skaper vi morgendagens bærekraftige matsystemer?

Arrangør
Verdens matvareprogram (WFP), Nordisk Ministerråd
Dag
Onsdag 14/8 2024 16:00 - 16:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Mat , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
GRID-Arendal
Stedsbeskrivelse:
Altingets scene, Bakgården
 


Om arrangementet

Bærekraftige matsystemer får stadig større betydning i den offentlige debatten, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom den historiske inkluderingen av matsystemer i sluttavtalen på COP28. Denne milepælen gjenspeiler en økende annerkjennelse av at matsystemer spiller en kritisk rolle i den bredere konteksten av miljømessig bærekraft og menneskers velferd.

Gjennom flere tiår med satsning på samarbeid og innovasjon har Norden vært en ledende aktør i arbeidet med å fremme motstandsdyktige matsystemer. For eksempel gjennom de nordiske landenes felles genbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser som planter, husdyr og skog, og Svalbard Globale Frøhvelv - hele verdens frølager.

Globalt ser vi at matsystemer er i krise. Matsystemer bidrar til klimaendringene ved å stå for en tredjedel av de globale utslippene av klimagasser. De utgjør også den største trusselen mot det biologiske mangfoldet og er ansvarlige for omfattende jord- og vannforringelse. Samtidig truer ekstremvær og uforutsigbar tilgang på vann matsikkerheten til nesten 800 millioner mennesker globalt. Dette rammer særlig de mest sårbare befolkningsgruppene. Å fremme bærekraftige og robuste matsystemer er derfor ikke bare avgjørende for å motvirke og tilpasse seg klimaendringene, men også for å sikre tilgang på trygg og næringsrik mat for alle.

Når vi nå står overfor den stadig større utfordringen med å sikre matsikkerhet og ernæring for alle, hvilke løsninger finnes det? Hvordan kan ekspertisen til nordiske aktører utnyttes globalt, samtidig som man ivaretar en lokal tilnærming til omstilling av matsystemer? 

Med utgangspunkt i den avgjørende rollen matsystemer spiller for å oppnå bærekraftsmålene, har dette arrangementet som mål å fremme en bred dialog om behovet for å utvikle bærekraftige og næringsrike matsystemer på globalt nivå. Arrangementet vil samle en rekke aktører innen feltet for å diskutere handlingsrettede og skalerbare strategier for å fremme bærekraftige matpraksiser som er gunstige for både mennesker og miljøet.

Format og panelister

Arrangementet vil bestå av en panelsamtale hvor vi vil ha fokus på følgende spørsmål:

  • I arbeidet med 2030-agendaen, hvordan kan matsystemer omstilles til å fungere som en drivkraft for et sunt kosthold, klimatiltak og økt motstandskraft?
  • Hvordan kan ekspertisen til nordiske aktører utnyttes globalt, samtidig som man opprettholder en lokal tilnærming til omstillingen av matsystemene?

Medvirkende
  • Andreas Hansen, Direktør, WFPs kontor for Norden og Baltikum
  • Catharina Bu, Generalsekretær, FN-Sambandet
  • Elise Åsnes, Leder, Spire
  • Svein Tore Holsether, Konsernsjef, Yara International
  • Anne Beathe Tvinnereim, Nordisk samarbeidsminister og utviklingsminister, Senterpartiet
Kontaktperson
Lina Nesheim, World Food Programme, +4540202577
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
164