På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

30 % marint vern innen 2030 - hva betyr det egentlig?

Arrangør
SALT Lofoten AS
Dag
Tirsdag 17/8 2021 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1B
Stedsbeskrivelse:
2 etg, inngang fra Strandgt. 1
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

I de siste årene har Havnasjonen Norge vært sterkt representert i internasjonale prosesser der målet har vært å beskytte marine områder og sikre bærekraftig forvaltning slik at også framtidige generasjoner skal få oppleve rike og produktive hav. Disse internasjonale prosessene innebærer forpliktelser som vern av 10 % av havområdene innen 2020 slik det er formulert i Aichi mål nummer 11 fra konvensjonen om biologisk mangfold. Enda mer ambisiøst er målet som ble vedtatt av høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi som ble ledet av Erna Solberg og Palaus president. Her anbefalt ekspertpanelet å verne 30 % av havområdene Våren 2021 presenterte regjeringen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur» som også tar til orde for at 30 prosent av verdens hav bør vernes, slik høynivåpanelet har vedtatt. Like etter ble Norge medlem i Global Ocean Alliance og High Ambition Coalition for Nature and People, som begge arbeider for bevaring av 30 % av havet.

Men, hva har vi i Norge faktisk gjort siden 2010 når Aichi målene ble vedtatt? Er vi på vei til å nå målet om å verne 10 % av havområdene våre innen 2020 eller de 30 % innen 2030? I vårt arrangement skal vi få innsikt fra eksperter på marint vern og engasjere myndigheter og representanter fra sivilsamfunnet til å diskutere utfordringer, muligheter og veien videre til 30 % vern innen 2030. Velkommen! Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/noreg-trer-inn-i-viktige-alliansar-for-natur/id2845873/
 

Medvirkende
  • Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister, Venstre
  • Alf Ring Kleiven, Forsker, Havforskningsinstituttet
  • Per-Erik Schulze, Marin fagrådgiver, Naturvernforbundet
  • Kjersti Eline T. Busch, Daglig leder, SALT Lofoten AS
  • Joan Fabres, Fagleder, SALT Lofoten AS
  • Malin Jacob, Fagleder, SALT Lofoten AS
Kontaktperson
Malin Jacob, Fagleder, SALT Lofoten AS, 90131416, malin@salt.nu
Nettside:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1047