På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan lykkes med fagbrev i skole – vil Fullføringsreformen gi oss løsningen?

Arrangør
Universitetet i Agder
Dag
Onsdag 18/8 2021 13:45 - 14:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
 


Om arrangementet

I 2020 sto 4400 elever uten tilbud om læreplass i Norge, og fikk derfor tilbud om opplæringsalternativet fagbrev i skole. I Agder står hele én av tre uten læreplass.

Det finnes lite forskning på kvaliteten av yrkesfaglig opplæring. Aina A. Munthe har i sin masteroppgave intervjuet elever som har startet på opplæringstilbudet fagbrev i skole. Hva er årsakene til at flere av dem har droppet ut? Hva er suksessfaktorene for de som oppnår fagbrev? Hvordan samarbeider de ulike aktørene om opplæringstilbudet og hvem har egentlig ansvaret for at eleven oppnår fagbrev og kommer ut i relevant arbeid?

Etter 30 år med politisk enighet om utfordringer med skolefrafall, har det vært knyttet store forventninger til Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Reformen skal øke elevgjennomføring og kvalitet i videregående skole, men vil denne gi oss løsningen? Hvorfor foreligger det ikke et kvalitetsstyringssystem? Hva bør endres i opplæringstilbudet og i kritiske overganger til arbeidsliv - for at ungdommen skal oppnå målet om fagbrev og jobb?

Medvirkende
  • Aina Adriansen Munthe
Kontaktperson
Cecilie T. Mork, Studieleder, Universitetet i Agder, 93452087
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1309