På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kan forskning bidra til å redusere barnefattigdom?

Arrangør
Universitet i Agder, NORCE, Kristiansand kommune
Dag
Fredag 20/8 2021 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Oppvekst , Forskning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Stedsbeskrivelse:
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Andelen barn og unge som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt er stadig økende, og vi vet mye om hvilke konsekvenser lavinntekt kan ha for barn og unges psykiske helse og muligheter som voksne. Kan ny metodikk i møte med familienes utfordringer gi bedre resultater? 

Kristiansand kommune har utviklet innovasjonen Nye mønstre – trygg oppvekst som prøver ut ny metodikk i arbeidet med familier som strever med vedvarende lavinntekt og andre levekårsutfordringer. I samarbeid med NORCE Norwegian Research Center, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitet i Agder og University of Aberdeen er det utviklet et forskningsprosjekt som skal evaluere effekter av innovasjonen. I dette arrangementet vil vi presentere hvordan samarbeidsprosjektet er utviklet i et aktivt samarbeid mellom praksisfelt og forskere, og hvordan ulike kompetanser komplementerer hverandre i utviklingen av ny kunnskap.

Medvirkende
  • Kristine L. VIgsnes, Prosjektleder Nye Mønstre - Trygg oppvekst, Kristiansand kommune
  • Hilde Danielsen, Forsker I, NORCE
  • Eirik Abildsnes, Forskningssjef, Kristiansand kommune
Kontaktperson
Eirin Mølland, Universitet i Agder, 41563717
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1056