På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen?

Arrangør
Universitetet i Agder
Dag
Onsdag 18/8 2021 12:15 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
 


Om arrangementet

I Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden fremsetter regjeringen en lang rekke tiltak for å hindre frafall i videregående skole. Regjeringen mener elevene trenger å oppøve ferdigheter som kritisk tekning og akademisk skriving, og at færre fag og mer faglig spissing vil bidra til at vi sikrer fremtidens kompetanse. I denne paneldebatten ønsker vi å diskutere fellesfagenes fremtidige plass og hvordan innholdet i disse skal ivaretas i videregående skole fremover. Hvordan kan elevene på studieforberedende utdanningsprogram best forberedes til høyere utdanning? Den allmenndannende enhetsskolen står sterkt i Norge, hvordan kan vi fortsatt ivareta den?

Medvirkende
  • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Line Marie Poppe, Utviklingsveileder, tidligere rektor, Agder fylkeskommune
  • Jonas Christian Rosenvold, Lektor, Kristiansand katedralskole
  • Ove Skarpenes, Professor, UiA
  • Ingvild Ruhaven, Universitetslektor, UiA
  • Erik Kaarstein, Universitetslektor, UiA
  • Hilde Inntjore, Dekan for lærerutdanningene, UiA
Kontaktperson
Cecilie T. Mork, Studieleder, Universitetet i Agder, 93452087
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
943