På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Om Arendalsuka

Visjon

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Mål

Arendalsuka skal:

 • være en politisk møteplass
 • bidra til engasjement og interesse for politikk
 • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Tidspunkt

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. 

Åpent for alle - gratis - ingen billetter

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Eierskap

Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, samt ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur. Følgende premisser og retningslinjer er satt for samarbeid med sponsorer og medarrangører. 

Organisasjonen

 • Rådet: Ledes av ordfører i Arendal kommune, Robert C. Nordli
 • Rådets arbeidsutvalg: Består av programkomiteen og rådets leder
 • Sekretær for rådet: Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune
 • Hovedprogramkomiteen: Øystein Djupedal (leder), Helene Fladmark og Harald Stanghelle
 • Programkomite Arendalsuka Ung: Helene Fladmark og Ola Eiksund.
 • Arbeidsgruppe Arendal kommune
 • Nasjonal og regional referansegruppe for politiske partier
 • Referansegruppe for Arendalsuka Ung
 • Arendalsukas egne "ambassadører"

Organisasjonskart

Følgende tiltak er gjort for å sikre tydelige roller i Arendalsuka.

Tidligere års programmer

Arendalsuka 2017
Arendalsuka 2016

Historikk

Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en stor suksess og årets viktigste møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal.

Les Arendalsukas historikk.