til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Kappløpet mot en sirkulær økonomi

Arrangør
Norsirk
Dag
Tirsdag 13/8 2019 15:30 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Hvem blir verdens første sirkulærøkonomi? Nederland ser foreløpig ut til å ha tatt ledlesen med målsetting om å bli en sirkulær økonomi, der alle produkter baserer seg på gjenbrukte ressurser, innen 2050. To år etter at strategien ble lansert,  står sirkulærøkonomien for 5 % av landets totale økonomi, og det nye skiftet involvererer 420 000 jobber.

Råvareknapphet og klimaendringer har skapt et kappløp om å komme først til sirkulære økonomiske løsninger. Hva skal til for at Norge lykkes i å utløse potensialet sirkulærøkonomi gir for bærekraftig vekst? Hvilke hindringer står i vegen og hva kan politikerne gjøre? Og hva risikerer vi om vi blir liggende etter?

World Economic forum har dokumentert at elektronisk avfall er verd 62, 5 milliarder dollar i året globalt. Potensialet for å utvikle  lønnsomme sirkulære og verdikjeder innen EE-avfall er stort i en verden som blir stadig mer digital og elektrifisert.  På veien fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi, må barrierer fjernes og nye insentiver på plass.  Hva må til for å oppfylle regjeringens ambisjon om å bli et foregangsland innen sirkulær økonomi?

1530 Velkommen!

1535 Hull i den sirkulær økonomien

Jim Pucket, direktør for BAN.

Basel Action Network har kartlagt hva som skjer med Pcen og smarttelefonen vår når vi leverer dem til resirkulering. Ved å utplassere 300 GPS-peilere i ulike enheter, har BAN fulgt det elektroniske avfallet på sin jordomseiling. Funnene avdekker omfattende kriminell virksomhet.

BAN er en organisasjon som har påtatt seg rollen som  Basel-avtalens vaktbikkje og har sitt hovedkontor i Seattle.

Innledningen foregår på engelsk

1600 Debatt

Hva må til for at Norge skal bli et foregangsland for sirkulær økonomi, slik regjeringen har satt som mål?

Debatten foregår på norsk

Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet

Louise Koch, Dell

Espen Ramsmacher, IBM

Stig Ervik, Norsirk

Fredrik Syversen, IKT Norge

1630 Beste praksis Sirkulær økonomi før 2050 – det er mulig!

Nederlands ambassadør Tom van Oorschot

Nederland har satt seg som mål å halvere bruken av primære  råvarer som mineraler, fossilt brennstoff og metall innen 2030. I  2050 skal landet ha en sirkulærøkonomisk modell.  Nederlands ambassadør forklarer hvordan.

Innledningen foregår på engelsk

1645 Paneldebatt, panelet er det samme som over

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

Kontaktperson
Guro Kjørsvik Husby, Kommunikasjonsdirektør, Norsirk, 995 00 518, guro@norsirk.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
3633